:
ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Η Δ.Α.Η.Κ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, δεν είναι απλά μια συμβολική ημέρα αλλά ένα ορόσημο που τονίζει σε όλους τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για την ευημερία και τη βιωσιμότητα του πλανήτη.
Η Δ.Α.Η.Κ έχει θέσει ως στρατηγικής σημασίας τα ζητήματα της Βιωσιμότητας και του Περιβάλλοντος έχοντας ως προτεραιότητα την κατασκευή και λειτουργία ενός πραγματικά «πράσινου» Αεροδρομίου με αιχμές την Ενεργειακή Μετάβαση, την Κλιματική Δράση, την Οικολογική Προστασία, τη μείωση των απορριμμάτων και τη βέλτιστη διαχείριση των Φυσικών Πόρων. Ακολουθεί ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του περιβάλλοντος, με πλήρη επίγνωση των ευθυνών της απέναντι στους χρήστες του Αεροδρομίου, στην Τοπική Κοινωνία, τους Εργαζόμενους, τους Φορείς.
Στο πλαίσιο αυτό η Δ.Α.Η.Κ έχει σχεδιάσει και πρόκειται να εφαρμόσει πολιτικές που αφορούν:
Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, με προτεραιότητα τη συνολική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.
Ανάπτυξη οικολογικής στρατηγικής με στόχο την ενσωμάτωση και προσαρμογή του νέου Αεροδρομίου στο φυσικό περιβάλλον.
Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τις υποδομές του νέου Αεροδρομίου, καθώς και ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Σχεδιασμό Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων με στόχο την ελαχιστοποίηση της παραγωγής και την επίτευξη υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης.
Μέτρα προστασίας και εξοικονόμησης υδατικών πόρων.
Παράλληλα, ήδη από τη φάση κατασκευής εφαρμόζονται Περιβαλλοντικά Προγράμματα που αφορούν τον τακτικό έλεγχο της διαχείρισης και ανακύκλωσης των παραγόμενων αποβλήτων του εργοταξίου, την παρακολούθηση και καταγραφή του θορύβου και της ποιότητας του αέρα ενώ είναι σε εξέλιξη Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας, προκειμένου να καταγραφεί η παρουσία και η συμπεριφορά των σημαντικών ειδών στην περιοχή του έργου.
Η Δ.Α.Η.Κ., τέλος, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα της προστασίας των φυσικών μας πόρων δεσμεύεται να αξιολογεί συνεχώς τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις της και να επιδιώκει την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος του νέου Αεροδρομίου στο Περιβάλλον, με την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών και λήψη νέων πρωτοβουλιών.