Στον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης οραματιζόμαστε ότι το αεροδρόμιο μάς είναι ένα όχημα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της ευημερίας των επισκεπτών μας, των εργαζομένων και κοινότητας που μας περιβάλλει και την προώθηση της τοπικής οικονομίας. Ήδη από την αρχική φάση κατασκευής, δεσμευτήκαμε να τηρήσουμε την περιβαλλοντική νομοθεσία, με στόχους πέρα από αυτή, με την απόκτηση της διεθνώς αναγνωρισμένης πιστοποίησης LEED, την εφαρμογή μιας βιώσιμης προσέγγισης στον σχεδιασμό, στην κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου μας.

Έχουμε ήδη θέσει αυστηρές διαδικασίες ποιότητας πιστοποιημένες με ISO 9001 και είμαστε στη διαδικασία διάρθρωσης, για την περίοδο λειτουργίας, ενός ισχυρού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που διέπεται από το πρότυπο ISO 14001, διαθέτοντας ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης που βασίζεται στο πρότυπο ISO 50001.

Ως μέλος του ACI (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων), συμμετέχουμε στις διαδικασίες για την πιστοποίηση του Αεροδρομίου στα πλαίσια του προγράμματος Διαχείρισης και Μείωσης του Διοξειδίου του Άνρθακα Airport Carbon Accreditation (ACA).

Related Links

Πιστοποίηση ISO 9001