Δεν υπάρχουν ανοιχτοί διαγωνισμοί ή πρόσκληση ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα προσεχώς. Φυσικά πρόσωπα ή Εταιρείες που επιθυμούν να εκφράσουν ενδιαφέρον συνεργασίας μπορούν στα στοιχεία επικοινωνίας του ΔΑΗΚ ΑΕ.